educació per a la justícia global

Reprenem COMunitats a l’escola Cèsar August reflexionant sobre l’estat del món i alternatives per a la sostenibilitat

El 18 d’octubre de 2023, vam retrobar-nos amb l’alumnat de l’escola Cèsar August de Tarragona per introduïr la segona fase de la campanya ‘COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món’, on l’alumnat de l’escola Cèsar August de 6è A, 6è B i 6è C, va gaudir d’un espai per reflexionar sobre justícia econòmica i social des d’una interculturalitat crítica. En aquesta segona fase, la Maka és l’educadora que, a través de les diferents sessions, acompanya l’alumnat a treballar problemàtiques globals vinculades al nostre entorn local.

El 18 i 19 d’octubre, va tenir lloc el primer mòdul introductori, on les alumnes van conèixer i familiaritzar-se amb l’experiència de la primera fase de la campanya que van viure companys del centre el curs passat. Les alumnes van reflexionar envers el cartell de COMunitats, la qual cosa els va permetre apropar-se a la visió sobre interculturalitat crítica i sostenibilitat econòmica i social.

D’altra banda, el grup també va gaudir d’un espai per reflexionar sobre la importància de reconèixer-nos com a éssers independents i ecodependents ja que, donant resposta a les següents preguntes: què necessito per viure? i qui ho fa possible? van compartir quines necessitats consideràven imprescindibles per viure i sostenir la COMunitat.

Durant el mòdul 7 “Estat del món i alternatives per a relacions sotenibles”, l’alumnat va poder identificar i contextualitzar algunes situacions d’injustícia i vulnerabilitat que passen a nivell mundial. A través del joc de rol “els recursos desiguals” van poder experimentar en primera persona com operen les desigualtats a nivell global i local. Havien de treballar en grups, i cada un d’ells tenia materials diferents -que estaven repartits a pròposit desigualment-, tanmateix, tots els grups tenien el mateix objectiu: construir una casa amb totes les necessitats cobertes on hi capigués com a mínim una persona (la figura que se’ls repartia).

L’alumnat, que es mostrava participatiu i motivat durant la sessió, va poder experimentar problemàtiques socials i econòmiques globals en primera persona: “això és injust!” “jo també vull tenir els mateixos drets”, son algunes de les reaccions de les alumnes durant l’activitat.

Seguidament, al mòdul 8 “Estratègies de sostenibilitat l. Ètica de la cura”, l’alumnat va poder observar, a través de dinàmiques sobre les necessitats, les cures i les relacions de poder, com opera i com ens afecta l’ús del poder en els nostres entorns propers i a escala local i global i, d’altra banda, la manera en que, la manifestació d’aquest poder opera basant-se en relacions de dominació i explotació.

El mòdul 9 “Estratègies de sostenibilitat. Economia social solidària feminista”, el grup va poder introduir-se en temes com els feminismes i l’economia social solidària, tant a nivell local com a nivell global. Seguidament, a través d’un joc cooperatiu “construir camí”, van poder treballar els conceptes teoritzats durant la primera part de la sessió.

Durant l’espai de reflexió ll, les alumnes van reflexionar sobre com teixir relacions sostenibles amb les persones i les comunitats. El grup, durant la sessió, va treballar conceptes com cures, no-discriminació, interdependència i vulnerabilitat. I, a través d’una dinàmica creativa, van compartir i crear un imaginari comú de COMunitat.

Moltes gràcies!

Introduïm i reflexionem sobre Interculturalitat crítica a l’escola Torreforta de Tarragona

El 24 d’octubre de 2023 vam iniciar la campanya ‘COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món’ a les aules de l’escola Torreforta amb els grups de 5è A i 5è B. Les sessions als centres educatius s’han desenvolupat a partir de la idea principal de la campanya: la COMunitat i la vida en comú com a possibles models de vida.

L’Aleix, tallersita, durant aquestes primeres sesions ha fet èmfasi en aspectes que possibiliten l’existència de relacions justes i sostenibles a partir d’un model d’interculturalitat crítica per poder conviure i mantenir la comunitat. Des d’aquest punt de partida, es convida a l’alumnat a reflexionar sobre les relacions que mantenim amb les altres i també amb nosaltres mateixes, reconeixent la diversitat cultural i el valor que cada persona aporta a la comunitat.

Les alumnes de 5è es familiaritzen amb la campanya
a través de jocs de coneixença (Mòdul 1- 24/10/12)

Les sessions de la campanya s’han dividit en diferents mòduls que es desenvolupen al llarg del curs escolar adaptant-se als diferents grups-classe. Els mòduls estan interconnectats per la idea força esmentada anteriorment i desde els quals es treballa a partir d’una mirada crítica i històrica sobre les desigualtats actuals per poder eliminar prejudicis i estereotips que causen diverses discriminacions, així com també des del reconeixement i la reflexió de nosaltres mateixes com a éssers interdependents que satisfem les necessitats gràcies a la comunitat i la vida en comú.

Les alumnes de 5è de l’escola Torreforta posen en pràctica les claus per establir relacions sanes i sostenibles (Mòdul 4- 28/11/23)

Moltes gràcies!

Introduïm “COMunitats” a 6èB de l’escola Ernest Lluch

El 18 d’octubre de 2023 vam introduir la campanya COMunitats al grup de 6è B de l’escola Ernest Lluch, grup que s’ha constituït per primera vegada aquest curs, amb alumnat nouvingut a l’escola. La Martina, tallerista, va ser l’encarregada de dinamitzar una sessió introductòria per tal de donar a conèixer aspectes significatius del que van realitzar els i les companyes de 6è A el curs anterior.

Per apropar l’alumnat a la tasca realitzada per Akwaba, la Martina va presentar breument l’entitat i tot seguit a través d’un joc de coneixença, interpretaven la imatge de la campanya i els elements que la configuren, que simulen diferents fils entrellaçats. Aquesta interpretació facilita la reflexió sobre les relacions i la sostenibilitat social, així com introduir els tipus de relacions i la interculturalitat crítica. Posteriorment, van escoltar els podcast realitzats pels seus companys de 6è A el curs passat.

Després, a través de la dinàmica “qui proveeix les cures?”, vam reflexionar sobre la importància de reconèixer-nos com a éssers interdependents i ecodependents, conceptes sobre els quals aprofundir al llarg dels següents mòduls.

Hem gaudit d’una participació activa de part de l’alumnat que esperem que ens acompanyi a la resta de sessions a realitzar. Moltes gràcies!

(Re)trobada amb el professorat per programar la segona fase de la campanya COMunitats

El setembre vam reprendre les reunions amb mestres i professorat de centres educatius amb els quals treballarem la segona fase de “COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món”. Enguany, durant aquesta segona fase, l’alumnat reflexionarà sobre la justícia econòmica i social des d’una perspectiva d’interculturalitat crítica fora del centre i tindrà l’oportunitat d’implicar-se en les accions de mobilització i transformació de l’entorn local des d’una perspectiva global.

El 27 de setembre i el 4 d’octubre de 2023, la Nines i la Núria, coordinadores i l’Andrea, educadora del projecte COMunitats, ens vam reunir amb el professorat de l’Institut Santa Eulàlia de les optatives de 3r i 4rt ‘Ciutat, Centre i Sostenibilitat‘.

El 6 d’octubre de 2023, la Nines i la Núria, coordinadores, i la Martina, tallerista del projecte, ens vam reunir amb la cap d’estudis de l‘escola Ernest Lluch. Enguany, durem a terme el projecte amb dos grups de 6è donat que, durant el curs passat, es va crear un nou grup classe amb alumnat de matrícula viva.

El 18 d’octubre la Nines, coordinadora i la Maka, tallerista del projecte ens vam reunir amb el cap d’estudis i les tutores de sisè de l’escola Cèsar August de Tarragona, per programar el projecte a valors amb els tres grups classe complets de sisè. Aquell mateix dia es van repartir les publicacions de la primera fase i es va donar el toc d’inici en dos dels grups i el tercer l’endemà, tot creant comunitat i coneixent els podcasts elaborats per l’alumnat de l’any anterior que es troben a la web del centre: https://agora.xtec.cat/ceipcesaraugust/portada/6e-realitza-el-projecte-fem-comunitat/

El 24 d’octubre, ens vam reunir amb les mestres de l’escola especial Montserrat i programar la segona fase del projecte en el segon trimestre, enguany una nova mestra s’incorporarà en el procés i part de l’alumnat.

Moltes gràcies!

(Re)trobada amb les talleristes: preparem la segona fase

L’equip de talleristes i educadores, juntament amb La Tregua i COMSOC, vam reprendre les sessions formatives de la segona fase de la campanya “COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món“. Durant aquesta fase, treballem estratègies que promouen la sostenibilitat en les relacions com l’ètica de la cura i l’Economia Social i Solidària.

La primera sessió, el 3 d’octubre de 2023, la Karolyna Núñez de La Tregua-Art i Transformació Social, va dinamitzar un seguit d’activitats tractant temes com la descolonització i l’antiracisme a través de l’emocionalitat. Durant la sessió, vam poder treballar conceptes com la Interculturalitat crítica, Interdependència, Comunitat i Colonització.

La segona sessió, es va dur a terme el 5 d’octubre de 2023, va dividir-se en dues parts. La primera part vam contextualitzar l’enfocament d’Educació per la Justícia Global, des d’on treballem totes les nostres intervencions, i la vinculació amb el nou currículum educatiu.

Les talleristes van posar a prova una dinàmica vivencial per experimentar les causes estructurals de les discriminacions i desigualtats locals i globals. D’aquesta manera, això ens va permetre identificar les adaptacions precises per dur-les a terme amb l’alumnat.

Durant la segona part de la sessió, la Irene de COMSOC-Comunicació Social, ens va introduir elements del món sonor i vam conèixer i utilitzar eines radiofòniques a través de dinàmiques per aproximar-nos a l’experiència que viurà l’alumnat en les sessions de comunicació transformadora.

Moltes gràcies!

Invetiguem qui i què fa sostenible l’escola Torrent d’en Melis

El 3 de març vam iniciar les sessions en la línia d’Investigació – Acció – Participació amb l’escola Torrent d’en Melis per poder apropar l’alumnat al teixit de relacions que s’estableixen al centre educatiu i a les persones que les fan possibles. A través de la investigació i l’artivisme volem donar visibilització a qui i com se sosté la COMunitat de l’escola per poder engrandir la mirada que tenim sobre aquesta i assolir consciència del seu sosteniment i viabilitat. 

Les primeres sessions d’aquest mòdul, inspirades en la metodologia de biblioteques vivents, s’han centrat a identificar les cures que fan possibles aquestes relacions i descobrir qui, què, com i on es produeixen. Les primeres dinàmiques de l’IAP amb l’alumnat  de 5è de primària s’han centrat en la valoració i posada en comú del que ens fa sentir bé dins del centre i en les cures que es satisfan en aquest.

La descoberta de les cures al centre s’ha fet primer a través del coneixement previ de l’alumnat, el joc stop paraula ha ajudat a aflorar les cures a l’escola. Amb aquest grup van sortir propostes de cures de tot tipus, relacionades amb valors emocionals com l’empatia, la calma, el companyerisme, la diversió, la creativitat o el respecte, i altres cures relacionades amb el menjar, el moviment i l’aprenentatge.

Després d’haver identificat algunes de les cures que sostenen l’escola,  ens hem repartit les cures per grups, i cada grup i hem anat pel centre per descobrir quines persones s’amaguen darrera de cada una de les cures. Així han pogut conèixer de més a prop les persones que formen part de l’escola, els seus horaris, les cures que realitzen i les aficions que tenen, entre d’altres. 

Un cop feta la investigació, s’han posat en comú les cures i les persones que cada grup ha descobert i s’ha reflexionat sobre la importància que tenen totes perquè la comunitat educativa funcioni i sigui un espai acollidor on sentir-se bé i aprendre. El resultat final ha sigut un pòster col·lectiu que cada grup ha omplert i decorat amb la investigació.

Publiquem el vídeo Fem COMunitats als centres educatius

A la campanya COMunitats l’alumnat acompanyats amb Akwaba, COMSOC i La Tregua hem identificat quins son els criteris que ens mouen a relacionar-nos i a pensar-los críticament des dels Drets Humans per a promoure la no discriminació al centre educatiu i al món. Després d’un procés d’investigació hem detectat quines són les necessitats de cures al centre i les persones que les sostenen.

En alguns centres hem comptat amb la col·laboració de COMSOC i a través de l’entrevista i la ràdio hem donat veu a persones que sostenen el centre perquè ens expliquin la seva història que recollim en podcasts.

En altres centres hem comptat amb la col·laboració de la Tregua i a través d’un procés creatiu hem identificat els espais, les emocions i sentiments que sostenen les relacions al centre educatiu i que recollim en una composició artística.

En aquest projecte han participat un total de 338 alumnes de diferents ciutats i centres educatius del cicle superior de primària i secundària.

A la ciutat de Tarragona ha participat l’alumnat de 6è de l’Escola Cèsar August. A l’Hospitalet de Llobregat ha participat l’alumnat de 5è de l’escola Ernest Lluch i l’alumnat de 3r i 4t de l’institut Santa Eulàlia. A la ciutat de Barcelona ha participat l’alumnat de 3r i 4t d’ESO de l’escola Especial Mare de Déu de Montserrat, l’alumnat de 5è de l’escola Torrent d’en Melis, l’alumnat de 4t d’ESO de l’institut escola Arts i l’alumnat de 3r de l’institut Montjuïc.

En el vídeo podeu veure un resum del procés de la primera fase del projecte COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món.

Publiquem el vídeo Fem COMunitat a l’institut escola Arts

L’alumnat de 4t A, 4t B i 4t C de secundària de l’institut Arts, després d’haver fet un procés d’investigació, amb la col·laboració de COMSOC han preparat un guió d’un podcast i han gravat les diferents tertúlies que han fet entre elles on han reflexionat sobre les cures i les relacions dins de l’institut.

L’activitat compta amb el següent vídeo, on l’alumnat està duent a terme l’acció de comunicació transformadora.

Sensibilitzem la COMunitat educativa a l’institut escola Arts a través de la comunicació transformadora

A Akwaba continuem amb la implementació del projecte COMunitats amb la darrera part del mòdul 6. A l’institut escola Arts, amb els grups de 4t A, 4t B i 4t C, després de la fase d’investigació, hem dissenyat i executat la intervenció de comunicació transformadora per sensibilitzar sobre el dret a la no discriminació, les cures i la interculturalitat crítica a la resta de l’institut.

En aquest mòdul ens ha acompanyat COMSOC, i el procés ha consistit en dissenyar un guio d’un podcast per fer una terútlia entre les diferents integrants del grup classe per parlar, per una banda, sobre les necessitats i el paper que tenen les cures dins de l’institut i, per altra banda, sobre la interculturalitat crítica. Així doncs, ens hem proposat reflexionar sobre la comunitat i les relacions que s’estableixen i sostenen l’institut escola Arts.

A continuació pengem els enllaços dels diferents podcasts:

4t A. Racisme i diversitat al centre – https://go.ivoox.com/rf/109806109

4t B. Com ens enriqueix la diversitat – https://go.ivoox.com/rf/109807134

4t C. Diversitat, cures i seguretat – https://go.ivoox.com/rf/109807853

Sensibilitzem la COMunitat educativa de l’escola Torrent d’en Melis a través d’expressió artística

A Akwaba continuem amb la implementació del projecte COMunitats amb la darrera part del mòdul 6. A l’escola Torrent d’en Melis amb els grups de 5è A i 5è B després de la fase d’investigació, hem dissenyat i executat la intervenció d’expressió artística per sensibilitzar sobre el dret a la no discriminació, les cures i la interculturalitat crítica a la resta de l’institut.

En aquest mòdul ens ha acompanyat La Tregua, i el procés ha consistit en reflexionar sobre les relacions que es donen a l’escola, i ho hem fet a través dels diferents espais del centre. Hem identificat com ens sentíem en els diferents espais, i hem fet un procés creatiu i d’abstracció per crear imatges que explícitin el que passa en cada un dels espais, tenint el focus en la no discriminació, les cures i la interculturalitat crítica dins de l’escola. Després, hem agafat les imatges i hem re-anomenat els espais escollits. Per últim, hem creat un mapeig de l’escola en un plafó i hem plasmat les imatges i els nous noms dels espais i, amb l’ajuda d’uns fils, ho hem posat tot en relació, tenint en compte les relacions que es donen entre espais i com ens sentim.

El procés creatiu ha permés a l’alumnat reflexionar sobre com s’estableixen les relacions dins de l’escola, identificant situacions de discriminació i no discriminació, i cures. Des d’aquest enfoc han pogut pensar possibles escenaris en que es replantegessin els espais i situacions on es donen situacions de discriminacions i no hi ha cures, per pensar-los com a possibles espais que sostenen l’escola i hi ha relacions sostenibles.

La Campanya

COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món és una campanya d’educació per a la justícia global impulsada per la Fundació Akwaba.