Reprenem el COMunitats a l’institut Santa Eulàlia reflexionant sobre l’estat del món i alternatives per a la sostenibilitat

El 27 d’octubre de 2023, vam retrobar-nos amb l’alumnat de l’institut Santa Eulàlia per introduïr la segona fase de la campanya ‘COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món’, on l’alumnat de l’institut Santa Eulàlia de les optatives de Ciutat, centre i sostenibilitat a 3r d’ESO i a Sostenibilitat i participació: implica’t a 4t d’ESO ha pogut reflexionar sobre la justícia econòmica i social des d’una perspectiva d’interculturalitat crítica. En aquesta segona fase les educadores que acompanyen les sessión son la Paula a 3r i l’Andrea al grup de 4t, que a través de les diferents sessions treballen problemàtiques globals vinculades al entorn local.

El 27 d’octubre i 2 de novembre, va tenir lloc el primer mòdul introductori, on les alumnes van conèixer i familiaritzar-se amb l’experiència de la primera fase de la campanya que van viure companys del centre el curs passat. Les alumnes van reflexionar envers el cartell de COMunitats, la qual cosa els va permetre apropar-se a la visió sobre interculturalitat crítica i sostenibilitat econòmica i social.

D’altra banda, també van poder reflexionar sobre la importància de reconèixer-nos com a éssers independents i ecodependents ja que, donant resposta a les següents preguntes: què necessito per viure? i qui ho fa possible? van compartir quines necessitats consideràven imprescindibles per viure i sostenir la COMunitat.

Durant el mòdul 7 “Estat del món i alternatives per a relacions sotenibles”, l’alumnat va poder identificar i contextualitzar algunes situacions d’injustícia i vulnerabilitat que passen a nivell mundial. A través del joc de rol “els recursos desiguals” van poder experimentar en primera persona com operen les desigualtats a nivell global i local. Havien de treballar en grups, i cada un d’ells tenia materials diferents -que estaven repartits a pròposit desigualment-, tanmateix, tots els grups tenien el mateix objectiu: construir una casa amb totes les necessitats cobertes on hi capigués com a mínim una persona (la figura que se’ls repartia). Alhora, hi havia persones que gaudien de més drets i privilegis perquè tenien passaport, i aquest fet també va condicionar en el desenvolupament del joc.

Després d’experimentar-ho, veient com hi havia grups que els sobrava material, i d’altres que no van poder aconseguir l’objectiu de construir una casa, van reflexionar i fer paral·lelismes amb situacions de desigualtat de l’entorn proper, i fent propostes de quines son les coses que haurien de canviar.

Seguidament, al mòdul 8 “Estratègies de sostenibilitat l. Ètica de la cura”, l’alumnat va poder observar, a través de dinàmiques sobre les necessitats, les cures i les relacions de poder, com opera i com ens afecta l’ús del poder en els nostres entorns propers i a escala local i global i, d’altra banda, la manera en que, la manifestació d’aquest poder opera basant-se en relacions de dominació i explotació. Vam introduir el concepte “ètica de la cura”, i vam poder-ho aterrar a exemples concrets de la quotidianitat.

El mòdul 9 “Estratègies de sostenibilitat. Economia social solidària feminista”, en aquesta sessió ens va acompanyar La Tregua que van introduir a l’alumnat en temes com els feminismes i l’economia social solidària, tant a nivell local com a nivell global. A través d’una dinàmica per equips vam anar descobrint quins son els valors que caracteritzen l’economia social i solidària, i vam conèixer experiències sobretot liderades per dones, de l’entorn global i proper. Seguidament, a través d’un joc cooperatiu vam poder reflexionar sobre la importància de coodinar-nos i la dificultat de fer-ho, en l’escolta atenta i l’observació juguen un paper molt important.

Durant l’espai de reflexió ll, les alumnes van reflexionar sobre com teixir relacions sostenibles amb les persones i les comunitats. El grup, durant la sessió, va treballar conceptes com cures, no-discriminació, interdependència i vulnerabilitat. I, a través d’una dinàmica creativa, van compartir i crear un imaginari comú de COMunitat.

Moltes gràcies!

La Campanya

COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món és una campanya d’educació per a la justícia global impulsada per la Fundació Akwaba.