Formacions internes i reunions

Coneixem eines per abordar les situacions racistes amb la Plataforma antiracista de Tarragona

El 5 de març de 2024 amb les alumnes de 5è A i 5è B de l’escola Torreforta hem viscut una sessió formativa amb la Plataforma antiracista de Tarragona de la mà de la Naret i la Djaouida, dins del projecte d’Akwaba COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món. Aquesta col·laboració ens ha permès reflexionar més i apropar eines de com abordar les situacions racistes que l’alumnat pugui viure o veure.

L’estructura de les sessions ens va permetre copsar com vivim les diferències i aquestes com es poden transformar en desigualtats. També vam viure, a través de “ulleres de l’antiracisme”, l’explicació de vivències racistes, la idea de la unió per a sumar força i estratègies de comunicació de situacions racistes. Les participants ens vam engrescar a través d’un ampli debat. Per tancar la sessió vam viure una dinàmica de ritme grupal amb 5è B.

Moltes gràcies!

 

(Re)trobada amb el professorat per programar la segona fase de la campanya COMunitats

El setembre vam reprendre les reunions amb mestres i professorat de centres educatius amb els quals treballarem la segona fase de “COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món”. Enguany, durant aquesta segona fase, l’alumnat reflexionarà sobre la justícia econòmica i social des d’una perspectiva d’interculturalitat crítica fora del centre i tindrà l’oportunitat d’implicar-se en les accions de mobilització i transformació de l’entorn local des d’una perspectiva global.

El 27 de setembre i el 4 d’octubre de 2023, la Nines i la Núria, coordinadores i l’Andrea, educadora del projecte COMunitats, ens vam reunir amb el professorat de l’Institut Santa Eulàlia de les optatives de 3r i 4rt ‘Ciutat, Centre i Sostenibilitat‘.

El 6 d’octubre de 2023, la Nines i la Núria, coordinadores, i la Martina, tallerista del projecte, ens vam reunir amb la cap d’estudis de l‘escola Ernest Lluch. Enguany, durem a terme el projecte amb dos grups de 6è donat que, durant el curs passat, es va crear un nou grup classe amb alumnat de matrícula viva.

El 18 d’octubre la Nines, coordinadora i la Maka, tallerista del projecte ens vam reunir amb el cap d’estudis i les tutores de sisè de l’escola Cèsar August de Tarragona, per programar el projecte a valors amb els tres grups classe complets de sisè. Aquell mateix dia es van repartir les publicacions de la primera fase i es va donar el toc d’inici en dos dels grups i el tercer l’endemà, tot creant comunitat i coneixent els podcasts elaborats per l’alumnat de l’any anterior que es troben a la web del centre: https://agora.xtec.cat/ceipcesaraugust/portada/6e-realitza-el-projecte-fem-comunitat/

El 24 d’octubre, ens vam reunir amb les mestres de l’escola especial Montserrat i programar la segona fase del projecte en el segon trimestre, enguany una nova mestra s’incorporarà en el procés i part de l’alumnat.

Moltes gràcies!

(Re)trobada amb les talleristes: preparem la segona fase

L’equip de talleristes i educadores, juntament amb La Tregua i COMSOC, vam reprendre les sessions formatives de la segona fase de la campanya “COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món“. Durant aquesta fase, treballem estratègies que promouen la sostenibilitat en les relacions com l’ètica de la cura i l’Economia Social i Solidària.

La primera sessió, el 3 d’octubre de 2023, la Karolyna Núñez de La Tregua-Art i Transformació Social, va dinamitzar un seguit d’activitats tractant temes com la descolonització i l’antiracisme a través de l’emocionalitat. Durant la sessió, vam poder treballar conceptes com la Interculturalitat crítica, Interdependència, Comunitat i Colonització.

La segona sessió, es va dur a terme el 5 d’octubre de 2023, va dividir-se en dues parts. La primera part vam contextualitzar l’enfocament d’Educació per la Justícia Global, des d’on treballem totes les nostres intervencions, i la vinculació amb el nou currículum educatiu.

Les talleristes van posar a prova una dinàmica vivencial per experimentar les causes estructurals de les discriminacions i desigualtats locals i globals. D’aquesta manera, això ens va permetre identificar les adaptacions precises per dur-les a terme amb l’alumnat.

Durant la segona part de la sessió, la Irene de COMSOC-Comunicació Social, ens va introduir elements del món sonor i vam conèixer i utilitzar eines radiofòniques a través de dinàmiques per aproximar-nos a l’experiència que viurà l’alumnat en les sessions de comunicació transformadora.

Moltes gràcies!

Valoració amb les educadores sobre la implementació de la primera fase de COMunitats als centres educatius

Sessió del dia 15 de maig de 2023

Els dies 3, 15 i 17 de maig de 2023 van tenir lloc les sessions de valoració sobre la implementació, als centres educatius de Tarragona, Barcelona i de l’Hospitalet de Llobregat participants de la primera fase, de la campanya COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món de la Fundació Akwaba. Les reunions han estat online i presencials amb les educadores i coordinadores del projecte i s’ha valorat la participació amb els centres: escola Especial Mare de déu de Montserrat, institut Montjuïc, escola Torrent d’en Melis, institut escola Arts, escola Ernest Lluch, institut Santa Eulàlia i escola Cèsar August.

Els àmbits temàtics que s’han valorat es divideixen en 4 blocs: el primer, en relació a l’aprenentatge de l’alumnat, el segon sobre la participació del professorat, el tercer en relació a la campanya COMunitats destacant els punts forts i febles i aportant suggeriments de millora, i per últim, el quart en relació a les eines d’avaluació utilitzades.

A les sessions, les participants van compartir la valoració a partir de la fitxa de sistematització i van posar en comú els diferents contextos educatius, i així poder compartir les experiències i recomanacions sobre allò que ha funcionat millor amb els grups per a l’aprenentatge i dinamització.

Moltes gràcies!

Ens trobem amb el professorat per valorar la primera fase de la campanya COMunitats

Després d’haver exectutat la primera fase de la campanya COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i el món, ens hem trobat l’equip tècnic d’Educació per la Justícia Global amb el professorat dels diferents centres educatius de Tarragona, Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat que han participat a la campanya i hem valorat com ha anat el desenvolupament de la primera fase amb els diferents grups.

Les reunions han estat presencials amb el professorat i coordinadores del projecte i s’ha valorat la participació amb els centres. Els centres participants han estat: escola Especial Mare de déu de Montserrat, institut Montjuïc, escola Torrent d’en Melis, institut escola Arts, escola Ernest Lluch, institut Santa Eulàlia i escola Cèsar August.

Els àmbits temàtics que s’han valorat es divideixen en 3 blocs: el primer, en relació a l’aprenentatge de l’alumnat, el segon sobre la participació del professorat i el tercer en relació a la campanya COMunitats destacant els punts forts i febles i aportant suggeriments de millora.

Hem pogut ressaltar allò que ha funcionat més, i hem revisat els àmbits de la campanya que es podrien millorar. Han sortit propostes per continuar treballant i enfortir la intervenció educativa a les aules tenint en compte el context i la casuística de cada grup i centre.

Reunió de seguiment de la primera part executada de la campanya a l’institut Montjuïc. 10/01/2023

Reunió de valoració amb el professorat de l’institut Montjuïc del departament de Ciències Social. 15/5/2023

Reunió de valoració amb el professorat de l’escola Torrent d’en Melis. 13/07/20223
Reunió de valoració amb el professorat de 3r i 4t de secundària de l’escola especial Mare de Déu. 08/06/2023

Moltes gràcies!

Treballem la Comunicació No Violenta de la mà d’Annette Stössel, amb la col·laboració de REDS

El dimarts 10 de gener vam poder participar i gaudir de la formació sobre Comunicació No violenta amb la presència de l’Annette Stössel, creadora del projecte ConectandoConArte basat en la connexió i la sostenibilitat tant de forma individual com en les relacions amb les altres persones i col·laboradora de REDS (Red de Solidarida para la transformación social) . Especialitzada en àmbits com l’Arteterapia i la Comunicació No Violenta (CNV), l’Annette ens va impartir una sessió al Centre Cultural Collblanc – La Torrassa tant a les educadores com a l’equip tècnic d’Akwaba. No només es va tractar d’una formació teòrica on ens mostrava els pilars bàsics de la CNV sinó que a través de diverses dinàmiques vam poder posar en pràctica tota la teoria apresa.

Vam diferenciar situacions que són judicis de valors o observacions; conèixer sentiments i emocions vers situacions determinades i relacionar-les amb necessitats i formular peticions expressant sentiments/emocions i necessitats.

El taller és un pas més perquè l’equip i les talleristes compartim espais de relació i formació i tinguem eines per acompanyar l’alumnat i el professorat d’una manera coherent i respectuosa amb els valors que promou l’educació per la justícia global.

Ens trobem amb el professorat per començar la campanya COMunitats

El 29 de setembre vam iniciar la tanda de reunions amb el professorat dels centres educatius amb els que treballarem durant la campanya ‘COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món’. Hem pogut comptar amb la participació dels caps d’estudis i el professorat corresponents per abastar els aspectes més tècnics i organitzatius de la posada en marxa de les sessions.

La primera reunió de programació de la campanya la vam realitzar amb la professora de l’institut Montjuïc del departament de Ciències Socials dels grups de 3r d’ESO. Les sessions s’incereixen a l’assignatura d’Història.

Reunió programació amb l’institut Montjuïc. 06/09/2022

Amb l’Institut Santa Eulàlia ens vam reunir el dia 29 de setembre i es va desenvolupar amb la presència de la directora del centre i les professores de les optatives de 3r i 4t, Ciutat, centre i sostenibilitat, on s’insereixen les sessions de la campanya.

Reunió de preparació amb el professorat de l’Institut Santa Eulàlia i Akwaba. 29/09/22

El 30 de setembre ens vam reunir amb el professorat de l’escola Torrent d’en Melis. Les sessions de la campanya es desenvolupen amb l’alumnat de 5è de primària i s’sincereixen a l’àmbit de Valors.

Reunió programació amb les tutores de 5è de primària de l’escola Torrent d’en Melis. 30/09/2022

El 5 d’octubre es dugué a terme la reunió amb el professorat de l’Escola Cèsar August de Tarragona i vam comptar amb les tutores de 6è, el cap d’estudis del centre i amb una de les talleristes, la Viviana. Les sessions de la campanya s’insereixen a la matèria de Valors. El cap d’estudis va ressaltar la importància que hi hagi un relat seqüencial del contingut de les sessions perquè l’alumnat pugui donar-li sentit i els sigui més comprensible.

Reunió de preparació amb el professorat de l’Escola Cèsar August i Akwaba. 05/10/22

La reunió amb l’Escola Ernest Lluch va donar lloc el 6 d’octubre amb la tutora de 5è de primària, el cap d’estudis i la tallerista encarregada, l’Iris. Uns dies després, el 3 de novembre, la Nines i Núria, coordinadores del projecte, juntament amb l’Andrea, educadora, van reallitzar una segona reunió amb el cap d’estudis amb l’objectiu que ens pogués proporcionar aspectes i eines clau en matèria d’avaluació per competències. En aquest centre, les sessions s’insereixen a la matèria de Medi i valors.

Reunió de preparació amb el professorat de l’Escola Ernest Lluch. 06/10/22
Segona reunió de preparació amb el professorat de l’Escola Ernest Lluch. 03/11/22

La reunió amb l’escola especial Mare de Déu de Montserrat es va fer el 19 de novembre de 2022 per donar inici a aquesta nova campanya. Van participar-hi les tutores dels grups de 3r i 4t i la coordinadora pedagògica de l’escola, i la Nines i la Núria com a coordinadores del projecte COMunitats.

Reunió programació amb el professorat de l’escola especial Mare de Déu de Montserrat. 19/11/2022

La reunió amb l’escola Torreforta es va dur a terme el 13 de setembre de 2023 per donar inici a aquesta nova campanya. Van participar-hi les tutores dels grups 5èA i 5èB, la cap d’estudis, la directora de l’escola i la Núria, coordinadora del projecte COMunitats.

Reunió programació amb les mestres de l’escola Torreforta de Tarragona. 13/09/2023

Moltes gràcies!

Primeres sessions formatives per a l’equip de talleristes

El dimarts 20 de setembre de 2022 vam iniciar les sessions formatives de la primera fase de la campanya ‘COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món’ a la seu d’Akwaba amb l’equip d’educadores. La formació ha tingut una durada de 2 dies en la que hem pogut comptar amb la Karolyna Núñez Grez, qui forma part de La Tregua, ubicada al barri de Gràcia de Barcelona. La Tregua és una iniciativa d’Economia Social i Solidària, la qual ofereix diverses pràctiques com formació artística amb valors cooperatius, formació decolonial per promoure el pensament crític i l’acció social, i projectes amb impacte social.

A la primera sessió, dinamitzada per la Karolyna, vam poder gaudir d’una exposició teòrica en materia d’Interculturalitat, Decolonialitat i Justícia Global a la vegada que apreniem dinàmiques basades en l’educació popular i el teatre de les oprimides. L’eix principal de les activitats realitzades a la sessió va recaure en la importància de reflexionar sobre els tipus de relacions que mantenim, les que ens agradaria establir i aquelles que esperem aconseguir. Per tant, seguint el fil de la campanya, les dinàmiques convidaven a reflexionar sobre les relacions de poder establertes a la societat.

La Karolyna va fer èmfasi en la creativitat i l’interdependència com elements clau al parlar d’una societat justa i solidària, contrària al model socioeconòmic existent, intrínsecament individualista, competitiu, consumista i discriminatori amb les diferències. D’aquesta manera, la formació plantejada ens va convidar a reflexionar sobre el tipus de societat on vivim i a cercar vies de transformació cap a una comunitat equitativa i unes relacions justes i sostenibles.

El dijous 22 va tenir lloc la segona sessió formativa, aquesta vegada impartida per l’equip tècnic d’Akwaba. Primerament, es va portar a terme una activitat d’autoreflexió per part de les talleristes sobre el seu paper com a educadores i dinamitzadores als centres educatius. Seguidament, es van presentar les activitats de COMunitats que en un futur realitzaran amb l’alumnat.

Les talleristes van ser partícipes de les dinàmiques en tot moment, vivint elles mateixes les emocions que sentiran en un futur les més petites. Finalitzen aquesta primera etapa formativa, per tant, amb un bagatge teòric primordial i amb l’experiència d’haver format part de la realització de les diverses tasques. Elles seran qui les adaptin a les necessitats i condicions de cada grup-classe per a que funcionin de la millor manera possible.

Moltes gràcies!

La Campanya

COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món és una campanya d’educació per a la justícia global impulsada per la Fundació Akwaba.