(Re)trobada amb les talleristes: preparem la segona fase

L’equip de talleristes i educadores, juntament amb La Tregua i COMSOC, vam reprendre les sessions formatives de la segona fase de la campanya “COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món“. Durant aquesta fase, treballem estratègies que promouen la sostenibilitat en les relacions com l’ètica de la cura i l’Economia Social i Solidària.

La primera sessió, el 3 d’octubre de 2023, la Karolyna Núñez de La Tregua-Art i Transformació Social, va dinamitzar un seguit d’activitats tractant temes com la descolonització i l’antiracisme a través de l’emocionalitat. Durant la sessió, vam poder treballar conceptes com la Interculturalitat crítica, Interdependència, Comunitat i Colonització.

La segona sessió, es va dur a terme el 5 d’octubre de 2023, va dividir-se en dues parts. La primera part vam contextualitzar l’enfocament d’Educació per la Justícia Global, des d’on treballem totes les nostres intervencions, i la vinculació amb el nou currículum educatiu.

Les talleristes van posar a prova una dinàmica vivencial per experimentar les causes estructurals de les discriminacions i desigualtats locals i globals. D’aquesta manera, això ens va permetre identificar les adaptacions precises per dur-les a terme amb l’alumnat.

Durant la segona part de la sessió, la Irene de COMSOC-Comunicació Social, ens va introduir elements del món sonor i vam conèixer i utilitzar eines radiofòniques a través de dinàmiques per aproximar-nos a l’experiència que viurà l’alumnat en les sessions de comunicació transformadora.

Moltes gràcies!

La Campanya

COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món és una campanya d’educació per a la justícia global impulsada per la Fundació Akwaba.