Valoració amb les educadores sobre la implementació de la primera fase de COMunitats als centres educatius

Sessió del dia 15 de maig de 2023

Els dies 3, 15 i 17 de maig de 2023 van tenir lloc les sessions de valoració sobre la implementació, als centres educatius de Tarragona, Barcelona i de l’Hospitalet de Llobregat participants de la primera fase, de la campanya COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món de la Fundació Akwaba. Les reunions han estat online i presencials amb les educadores i coordinadores del projecte i s’ha valorat la participació amb els centres: escola Especial Mare de déu de Montserrat, institut Montjuïc, escola Torrent d’en Melis, institut escola Arts, escola Ernest Lluch, institut Santa Eulàlia i escola Cèsar August.

Els àmbits temàtics que s’han valorat es divideixen en 4 blocs: el primer, en relació a l’aprenentatge de l’alumnat, el segon sobre la participació del professorat, el tercer en relació a la campanya COMunitats destacant els punts forts i febles i aportant suggeriments de millora, i per últim, el quart en relació a les eines d’avaluació utilitzades.

A les sessions, les participants van compartir la valoració a partir de la fitxa de sistematització i van posar en comú els diferents contextos educatius, i així poder compartir les experiències i recomanacions sobre allò que ha funcionat millor amb els grups per a l’aprenentatge i dinamització.

Moltes gràcies!

La Campanya

COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món és una campanya d’educació per a la justícia global impulsada per la Fundació Akwaba.