La campanya

COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món és una campanya d’educació per a la justícia global impulsada per la Fundació Akwaba. La proposta s’adreça principalment a l’alumnat i professorat de centres educatius, per a enfortir les comunitats educatives, a partir del treball al propi centre i el seu entorn local i comunitari, per tal de contribuir amb la justícia econòmica i social, incorporant, entre d’altres, un enfocament d’interculturalitat crítica.

L’objectiu és contribuir a generar comunitats educatives actives, crítiques i compromeses amb les desigualtats econòmiques i socials, les actituds discriminatòries i les diverses vulneracions vers les persones i el medi.

A través de l’acció volem:

a) Facilitar elements per comprendre causes històriques i estructurals de vulneracions del dret a la no discriminació i el dret al desenvolupament sostenible en l’entorn immediat, local i global.

b) Promoure la formació, investigació, reflexió i l’acció transformadora a través d’estratègies per fomentar la cura de les persones i el medi, així com la sostenibilitat econòmica i social, incorporant la interculturalitat crítica al centre educatiu gràcies al treball de competències personals i interpersonals.

c) Fomentar la participació comunitària per la sostenibilitat econòmica i social des dels centres educatius al barri, involucrant-hi famílies, professorat i alumnat i l’apropament a reivindicacions i lluites d’entitats locals rellevants, alineades amb els principis que regeixen l’economia solidària, els feminismes i el feminisme decolonial.

d) sensibilitzar la ciutadania local sobre la justícia econòmica i social des d’una interculturalitat crítica a través de l’ApS en espais públics i la difusió en mitjans de comunicació locals i xarxes socials.

e) compartir les experiències amb infants, jovent, famílies, professorat, i universitats (URV, UB i UAB) i tècnics de cooperació i d’educació d’àmbit local, nacional i/o internacional per generar aprenentatges i procurar la coordinació i la sostenibilitat de les accions i incidir en les polítiques educatives i socials, amb èmfasi en els plans de formació en el professorat.

Per assolir aquests objectius, en coordinació amb la comunitat educativa dels centres, es porten a terme formacions participatives, accions de recerca, artístiques i socioafectives sobre interculturalitat crítica i sostenibilitat econòmica i social, estructurades en dues fases.

Les propostes educatives es divideixen en mòduls formatius i espais de reflexió, que
s’adaptaran en funció de la disponibilitat dels centres educatius
i el finançament obtingut.

2n any del programa

 > Díptic segona fase (pdf)