Incidència educativa

Presentem una guia pedagògica per enfortir les COMunitats educatives des d’un enfocament d’interculturalitat crítica i de sostenibilitat econòmica i social.

Des de la Fundació Akwaba, amb motiu del dia Mundial de la Diversitat Cultural per al diàleg i el desenvolupament,  us presentem la guia pedagògica de la segona fase del projecte COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món, un material de suport a educadores, mestres i professorat i alumnat de 10 a 17 anys, per incloure continguts i pràctiques pròpies de l’educació per a la justícia global que desenvolupa especialment la competència social i ciutadana i el vector 6 del nou currículum.

Aquesta segona fase manté la metodologia d’Investigació Acció Participació i d’aprenentatge-servei, fomentant que l’alumnat comprengui les causes estructurals de vulneracions del dret a la no discriminació i al desenvolupament sostenible des d’una visió de justícia global.  Volem incentivar la reflexió per contribuir  a la transformació dels centres educatius, els barris i el món amb una mirada d’interculturalitat crítica.

En aquesta fase de formació, recerca i incidència, destaquem la descoberta d’experiències feministes i antiracistes d’ESS del món i de l’entorn local i la mobilització i incidència social amb propostes d’artivisme  i de comunicació transformadora.

La guia consta d’un marc conceptual, 5 mòduls formatius adaptats per a primària i secundària, i espais de reflexió per a l’alumnat i el professorat. Ens continuen acompanyant  La Tregua – Art i transformació social i COMSOC-Comunicació Social.

Volem agrair la participació dels centres en aquesta fase del projecte, amb els quals hem implementat aquestes formacions que ara us podem compartir: Escola Ernest Lluch i Institut Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat; Escola Cèsar August de Tarragona; Escola especial Mare de Déu de Montserrat, Institut Escola Arts i Institut Montjuïc de Barcelona.

També volem agrair les col·laboracions amb les entitats que ens han permès conèixer experiències antiracistes i d’economia social i solidària: la Suculenta, Altaveu Jove i AMRA a l’Hospitalet de Llobregat; la Teulada i la llibreria El Soterrani a Tarragona i Abarka i el Bloc 4 a Barcelona. Per últim, agraïm el suport en el present projecte dels ajuntaments d’aquestes tres ciutats i a l’ACCD.

Cliqueu la imatge següent per descarregar la versió en PDF de la segona guia pedagògica del projecte COMunitats:

Tot el contingut i les propostes de la guia pedagògica es poden adaptar a les necessitats del grup-classe. Podeu trobar més informació de la campanya i altres materials educatius relacionats a: https://comunitats.fundacioakwaba.cat/

Moltes gràcies!

Participem a la fira de Barcelona d’Aps per la pau i no violència i la justícia global

Un any més hem participat de la Fira d’ApS i justícia global que organitza el CRP de Ciutadania i Valors de Barcelona. Enguany va ser dimarts 5 de març al Castell de Montjuïc, vam poder presentar els recursos del COMunitats: relacions sostenibles a l’escola, al territori i al món previstos per a dur a terme els cursos 2024-2025 i 2025-2026 a centres educatius des dels 6 als 16 anys.

La fira ens va permetre tenir un espai d’intercanvi amb centres educatius, CRP’s de diversos districtes i entitats per tal de democratitzar més la difusió de les propostes i arribar així a aquells centres que tenen més necessitat de desenvolupar aquests projectes.

La jornada es va iniciar amb Elevator Pitch

Posteriorment en un format fira es van propiciar l’espai d’intercanvi

Va ser una experiència molt enriquidora, hi tornarem l’any que ve!

Apropem l’Educació per a la Justícia Global a alumnes del grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona

Des de fa anys, col·laborem amb la facultat d’educació de la Universitat de Barcelona aprofitant la vinculació de l’alumnat de pràctiques de la universitat amb l’entitat. Així, el passat divendres 23 de febrer, part de l’equip d’Akwaba junt amb una alumna de pràctiques de Pedagogia, vam desplaçar-nos a la facultat d’educació de la Universitat de Barcelona per explicar als companys del grau, com treballa l’entitat l’Educació per a la Justícia Global i la campanya actual COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món centrada en la interculturalitat crítica i la sostenibilitat econòmica i social.

La sessió, d’una hora i mitja de durada en el marc del seminari de pràctiques, es va desenvolupar amb una primera part on l’alumnat i l’equip d’Akwaba ens vam conèixer amb una dinàmica inicial de presentació, activació del cos i creació de comunitat. Després, vam explicar a l’alumnat com treball l’entitat l’enfocament de l’educació per a la justícia global incidint en la segona fase de la campanya COMunitats.

En una segona part, l’Andrea, l’alumna de pràctiques, va explicar a les companyes la seva experiència en l’entitat, les tasques que duu a terme com a pedagoga, i els aprenentatges adquirits al llarg d’aquests mesos, tals com el coneixement de les diferents metodologies i eines pedagògiques que es posen en pràctica durant la campanya, com vincular el nou currículum educatiu en el projecte i la importància del treball en xarxa amb altres agents educatius i socials per contribuir a la justícia global.

En la tercera part de la sessió, l’alumnat va poder conèixer de primera mà una de les dinàmiques d’aprenentatge que es duu a terme en la segona fase de la campanya per tal d’estimular la reflexió i la interrelació, la cita exprés adaptada a la seva realitat. D’una banda, en aquesta dinàmica es va emfatitzar, en els vincles que té l’alumnat amb l’educació per a la justícia global pensant quines entitats ho treballen, i com ho fan. D’altra banda, vam reflexionar sobre el treball que es fa des de la universitat per promoure l’educació per a la justícia global i la tasca que pot desenvolupar un pedagog o pedagoga en aquest àmbit.

Va resultar una sessió enriquidora tant per nosaltres com per l’alumnat, ja que vam poder apropar l’educació per a la justícia global a la universitat fomentant la reflexió de les futures pedagogues en tan agents de canvi social.

Un any més tornem a apropar l’Educació per a la Justícia Global amb l’experiència de la segona fase de “COMunitats” a estudiants de la Universitat Rovira i Virgili

Des de fa anys col·laborem amb el Grup de Recerca de Didàctica de les Ciències Socials de la URV i participem en sessions del Màster de Formació al Professorat de Secundària i al Doble Grau d’Educació infantil i primària. En aquests espais formatius hem tingut l’oportunitat de donar a conèixer l’enfocament de l’educació per a la justícia global present en el nou currículum educatiu de primària i secundària tant en el desplegament del vector 5 que promou una ciutadania democràtica, crítica, compromesa i amb consciència global, com en les competències educatives i metodologies d’aprenentatge.

Així doncs, el passat dijous 25 de gener, part de l’Equip tècnic de la Fundació Akwaba vam tenir l’oportunitat de desplaçar-nos a la Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona, per realitzar una sessió formativa de 4 hores a l’alumnat que cursa el màster de professorat de secundària en matèria d’Història, Geografia i Ciències Socials. La sessió es va desenvolupar a partir d’una primera presentació de l’entitat i de l’enfocament de l’educació per la justicia global, objectius a partir dels quals s’elaboren els continguts, i la vinculació amb la neuropedagogia i ludificació per tal de facilitar la integració de conceptes complexos en l’alumnat de secundària. També l’enxarxament amb altres entitats com lafede.cat, La Tregua o COMSOC, entitats amb les que treballem la interculturalitat crítica, l’antiracisme, la sostenibilitat econòmica i social i la comunicació transformadora.

L’alumnat del màster va poder fer un tastet d’algunes de les dinàmiques més significatives incloses en la segona fase de la campanya actual, COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món, per poder viure en primera persona aquest tipus de sistema d’aprenentatge, en les que es va destacar un joc de rol per posar en evidència les desigualtats estructurals i d’herència colonial, una dinàmica del teatre de les oprimides per posar en valor la interrelació, l’equitat de sabers i les relacions de poder i una dinàmica grupal per compartir comunitats i propostes de vinculació de l’economia social i solidària amb els centre educatius.

En el mateix sentit, el 27 de febrer part de l’Equip tècnic de la Fundació Akwaba vam tornar a la URV per oferir una formació similar a 34 alumnes, més reduïda en temps, 2 hores, i adaptada a primària donat que l’alumnat cursava el darrer curs del Doble grau d’Educació d’infantil i primària. Les propostes d’EpJG en format ApS tenen molta bona rebuda en l’alumnat de primària que comença a obrir-se a la comprensió del món i malgrat la complexitat d’alguns conceptes, les metodologies participatives i el treball amb les mestres per orientar les activitats a les necessitats de l’alumnat són fonamentals per contribuir al seu aprenentatge significatiu. La sessió va servir per vivenciar alguna activitat del COMunitats per comprendre les relacions desiguals del món i apropar la interculturalitat crítica i la sostenibilitat econòmica i social a etapes educatives d’infantil i primària.

Aquestes formacions a la URV ens resulten inspiradores i claus perquè contribueixen a crear agents de canvi en un moment d’implantació del nou currículum educatiu.

Presentem el llibret que recull les experiències de la primera fase del projecte COMunitats

Hem elaborat el Recull d’experiències de la primera fase del projecte COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món de la Fundació Akwaba que se centra en els eixos de la interculturalitat crítica i la sostenibilitat econòmica i social amb visió de justícia global.

Es tracta d’una mostra, adreçada a les professionals de l’educació i la cooperació, d’allò que ha suposat la implementació d’aquesta fase a centres educatius de l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona i Tarragona amb el suport dels respectius ajuntaments i de l’ACCD.

En aquesta ocasió compartim el fil d’aprenentatges dels mòduls formatius i dels espais de reflexió destacant claus, nusos i propostes de millora. Investiguem i descobrim les cures al centre educatiu per posar-les en valor; qui fa què? I sensibilitzem la comunitat educativa amb la comunicació transformadora o l’expressió artística.

Agraïm a totes les persones que ho han fet possible, especialment alumnat, educadores, mestres i professorat participant i a les agrupacions amb COM SOC-Comunicació Social i La Tregua-Arte y transformación social i a les entitats Fronteres Invisibles i la Plataforma Antiracista de Tarragona.

Apropem l’Educació per a la Justícia Global amb l’experiència del COMunitats a estudiants de la URV

Des de fa anys col·laborem amb el Grup de Recerca de Didàctica de les Ciències Socials de la URV i participem en sessions del Màster de Formació al Professorat de Secundària i al Doble Grau d’Educació infantil i primària. En aquests espais formatius hem tingut l’oportunitat de donar a conèixer l’enfocament de l’educació per a la justícia global present en el nou currículum educatiu de primària i secundària tant en el desplegament del vector 6 que promou una ciutadania democràtica, crítica, compromesa i amb consciència global, com en les competències educatives i metodologies d’aprenentatge.

Des de la teoria hem passat a la pràctica amb metodologies educatives vivencials de l’educació popular que utilitzem amb alumnat participant en la campanya COMunitats per tal de fomentar la reflexió sobre la interculturalitat crítica, les relacions de poder, l’educació emocional i l’educació global. Hem conegut algunes eines de treball en grup i hem debatut sobre la pertinença del seu ús i en el com acompanyar a l’alumnat de primària i secundària.

La sessió del Màster va ser el 14 de desembre i van participar 32 estudiants, va tenir major durada i van sorgir inquietuds sobre el rol del professorat davant problemàtiques socials globals algunes que atenen a la no discriminació i d’altres agreujades en el context post pandèmic com l’ús de les xarxes socials i l’auge problemàtiques de salut mental.

La sessió del Doble Grau va ser el 21 de febrer i van participar 31 estudiants, tot i ser més exprés va haver-hi espai per parlar sobre la pertinença de treball des de l’enfocament de l’EpJG i metodologies participatives com l’ApS amb visió global a primària.

Sessió al doble grau d'educació infantil i primària 
el 21/02/23 a la URV

Les participants han compartit reflexions sobre les propostes educatives que poden ser inspiradores en la seva futura pràctica docent, així ens ho han transmès en el tancament de la sessions.

Des d’Akwaba continuem molt agraïdes per aquesta oportunitat de treball a la URV que ens fa estendre l’educació per a la justícia global.

La Campanya

COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món és una campanya d’educació per a la justícia global impulsada per la Fundació Akwaba.