Presentem el llibret que recull les experiències de la primera fase del projecte COMunitats

Hem elaborat el Recull d’experiències de la primera fase del projecte COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món de la Fundació Akwaba que se centra en els eixos de la interculturalitat crítica i la sostenibilitat econòmica i social amb visió de justícia global.

Es tracta d’una mostra, adreçada a les professionals de l’educació i la cooperació, d’allò que ha suposat la implementació d’aquesta fase a centres educatius de l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona i Tarragona amb el suport dels respectius ajuntaments i de l’ACCD.

En aquesta ocasió compartim el fil d’aprenentatges dels mòduls formatius i dels espais de reflexió destacant claus, nusos i propostes de millora. Investiguem i descobrim les cures al centre educatiu per posar-les en valor; qui fa què? I sensibilitzem la comunitat educativa amb la comunicació transformadora o l’expressió artística.

Agraïm a totes les persones que ho han fet possible, especialment alumnat, educadores, mestres i professorat participant i a les agrupacions amb COM SOC-Comunicació Social i La Tregua-Arte y transformación social i a les entitats Fronteres Invisibles i la Plataforma Antiracista de Tarragona.

La Campanya

COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món és una campanya d’educació per a la justícia global impulsada per la Fundació Akwaba.