Un any més tornem a apropar l’Educació per a la Justícia Global amb l’experiència de la segona fase de “COMunitats” a estudiants de la Universitat Rovira i Virgili

Des de fa anys col·laborem amb el Grup de Recerca de Didàctica de les Ciències Socials de la URV i participem en sessions del Màster de Formació al Professorat de Secundària i al Doble Grau d’Educació infantil i primària. En aquests espais formatius hem tingut l’oportunitat de donar a conèixer l’enfocament de l’educació per a la justícia global present en el nou currículum educatiu de primària i secundària tant en el desplegament del vector 5 que promou una ciutadania democràtica, crítica, compromesa i amb consciència global, com en les competències educatives i metodologies d’aprenentatge.

Així doncs, el passat dijous 25 de gener, part de l’Equip tècnic de la Fundació Akwaba vam tenir l’oportunitat de desplaçar-nos a la Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona, per realitzar una sessió formativa de 4 hores a l’alumnat que cursa el màster de professorat de secundària en matèria d’Història, Geografia i Ciències Socials. La sessió es va desenvolupar a partir d’una primera presentació de l’entitat i de l’enfocament de l’educació per la justicia global, objectius a partir dels quals s’elaboren els continguts, i la vinculació amb la neuropedagogia i ludificació per tal de facilitar la integració de conceptes complexos en l’alumnat de secundària. També l’enxarxament amb altres entitats com lafede.cat, La Tregua o COMSOC, entitats amb les que treballem la interculturalitat crítica, l’antiracisme, la sostenibilitat econòmica i social i la comunicació transformadora.

L’alumnat del màster va poder fer un tastet d’algunes de les dinàmiques més significatives incloses en la segona fase de la campanya actual, COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món, per poder viure en primera persona aquest tipus de sistema d’aprenentatge, en les que es va destacar un joc de rol per posar en evidència les desigualtats estructurals i d’herència colonial, una dinàmica del teatre de les oprimides per posar en valor la interrelació, l’equitat de sabers i les relacions de poder i una dinàmica grupal per compartir comunitats i propostes de vinculació de l’economia social i solidària amb els centre educatius.

En el mateix sentit, el 27 de febrer part de l’Equip tècnic de la Fundació Akwaba vam tornar a la URV per oferir una formació similar a 34 alumnes, més reduïda en temps, 2 hores, i adaptada a primària donat que l’alumnat cursava el darrer curs del Doble grau d’Educació d’infantil i primària. Les propostes d’EpJG en format ApS tenen molta bona rebuda en l’alumnat de primària que comença a obrir-se a la comprensió del món i malgrat la complexitat d’alguns conceptes, les metodologies participatives i el treball amb les mestres per orientar les activitats a les necessitats de l’alumnat són fonamentals per contribuir al seu aprenentatge significatiu. La sessió va servir per vivenciar alguna activitat del COMunitats per comprendre les relacions desiguals del món i apropar la interculturalitat crítica i la sostenibilitat econòmica i social a etapes educatives d’infantil i primària.

Aquestes formacions a la URV ens resulten inspiradores i claus perquè contribueixen a crear agents de canvi en un moment d’implantació del nou currículum educatiu.

La Campanya

COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món és una campanya d’educació per a la justícia global impulsada per la Fundació Akwaba.