Apropem l’Educació per a la Justícia Global a alumnes del grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona

Des de fa anys, col·laborem amb la facultat d’educació de la Universitat de Barcelona aprofitant la vinculació de l’alumnat de pràctiques de la universitat amb l’entitat. Així, el passat divendres 23 de febrer, part de l’equip d’Akwaba junt amb una alumna de pràctiques de Pedagogia, vam desplaçar-nos a la facultat d’educació de la Universitat de Barcelona per explicar als companys del grau, com treballa l’entitat l’Educació per a la Justícia Global i la campanya actual COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món centrada en la interculturalitat crítica i la sostenibilitat econòmica i social.

La sessió, d’una hora i mitja de durada en el marc del seminari de pràctiques, es va desenvolupar amb una primera part on l’alumnat i l’equip d’Akwaba ens vam conèixer amb una dinàmica inicial de presentació, activació del cos i creació de comunitat. Després, vam explicar a l’alumnat com treball l’entitat l’enfocament de l’educació per a la justícia global incidint en la segona fase de la campanya COMunitats.

En una segona part, l’Andrea, l’alumna de pràctiques, va explicar a les companyes la seva experiència en l’entitat, les tasques que duu a terme com a pedagoga, i els aprenentatges adquirits al llarg d’aquests mesos, tals com el coneixement de les diferents metodologies i eines pedagògiques que es posen en pràctica durant la campanya, com vincular el nou currículum educatiu en el projecte i la importància del treball en xarxa amb altres agents educatius i socials per contribuir a la justícia global.

En la tercera part de la sessió, l’alumnat va poder conèixer de primera mà una de les dinàmiques d’aprenentatge que es duu a terme en la segona fase de la campanya per tal d’estimular la reflexió i la interrelació, la cita exprés adaptada a la seva realitat. D’una banda, en aquesta dinàmica es va emfatitzar, en els vincles que té l’alumnat amb l’educació per a la justícia global pensant quines entitats ho treballen, i com ho fan. D’altra banda, vam reflexionar sobre el treball que es fa des de la universitat per promoure l’educació per a la justícia global i la tasca que pot desenvolupar un pedagog o pedagoga en aquest àmbit.

Va resultar una sessió enriquidora tant per nosaltres com per l’alumnat, ja que vam poder apropar l’educació per a la justícia global a la universitat fomentant la reflexió de les futures pedagogues en tan agents de canvi social.

La Campanya

COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món és una campanya d’educació per a la justícia global impulsada per la Fundació Akwaba.