Ens trobem amb el professorat per valorar la primera fase de la campanya COMunitats

Després d’haver exectutat la primera fase de la campanya COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i el món, ens hem trobat l’equip tècnic d’Educació per la Justícia Global amb el professorat dels diferents centres educatius de Tarragona, Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat que han participat a la campanya i hem valorat com ha anat el desenvolupament de la primera fase amb els diferents grups.

Les reunions han estat presencials amb el professorat i coordinadores del projecte i s’ha valorat la participació amb els centres. Els centres participants han estat: escola Especial Mare de déu de Montserrat, institut Montjuïc, escola Torrent d’en Melis, institut escola Arts, escola Ernest Lluch, institut Santa Eulàlia i escola Cèsar August.

Els àmbits temàtics que s’han valorat es divideixen en 3 blocs: el primer, en relació a l’aprenentatge de l’alumnat, el segon sobre la participació del professorat i el tercer en relació a la campanya COMunitats destacant els punts forts i febles i aportant suggeriments de millora.

Hem pogut ressaltar allò que ha funcionat més, i hem revisat els àmbits de la campanya que es podrien millorar. Han sortit propostes per continuar treballant i enfortir la intervenció educativa a les aules tenint en compte el context i la casuística de cada grup i centre.

Reunió de seguiment de la primera part executada de la campanya a l’institut Montjuïc. 10/01/2023

Reunió de valoració amb el professorat de l’institut Montjuïc del departament de Ciències Social. 15/5/2023

Reunió de valoració amb el professorat de l’escola Torrent d’en Melis. 13/07/20223
Reunió de valoració amb el professorat de 3r i 4t de secundària de l’escola especial Mare de Déu. 08/06/2023

Moltes gràcies!

La Campanya

COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món és una campanya d’educació per a la justícia global impulsada per la Fundació Akwaba.