Introduïm i reflexionem sobre Interculturalitat crítica a l’escola Torreforta de Tarragona

El 24 d’octubre de 2023 vam iniciar la campanya ‘COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món’ a les aules de l’escola Torreforta amb els grups de 5è A i 5è B. Les sessions als centres educatius s’han desenvolupat a partir de la idea principal de la campanya: la COMunitat i la vida en comú com a possibles models de vida.

L’Aleix, tallersita, durant aquestes primeres sesions ha fet èmfasi en aspectes que possibiliten l’existència de relacions justes i sostenibles a partir d’un model d’interculturalitat crítica per poder conviure i mantenir la comunitat. Des d’aquest punt de partida, es convida a l’alumnat a reflexionar sobre les relacions que mantenim amb les altres i també amb nosaltres mateixes, reconeixent la diversitat cultural i el valor que cada persona aporta a la comunitat.

Les alumnes de 5è es familiaritzen amb la campanya
a través de jocs de coneixença (Mòdul 1- 24/10/12)

Les sessions de la campanya s’han dividit en diferents mòduls que es desenvolupen al llarg del curs escolar adaptant-se als diferents grups-classe. Els mòduls estan interconnectats per la idea força esmentada anteriorment i desde els quals es treballa a partir d’una mirada crítica i històrica sobre les desigualtats actuals per poder eliminar prejudicis i estereotips que causen diverses discriminacions, així com també des del reconeixement i la reflexió de nosaltres mateixes com a éssers interdependents que satisfem les necessitats gràcies a la comunitat i la vida en comú.

Les alumnes de 5è de l’escola Torreforta posen en pràctica les claus per establir relacions sanes i sostenibles (Mòdul 4- 28/11/23)

Moltes gràcies!

La Campanya

COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món és una campanya d’educació per a la justícia global impulsada per la Fundació Akwaba.