Introduïm “COMunitats” a 6èB de l’escola Ernest Lluch

El 18 d’octubre de 2023 vam introduir la campanya COMunitats al grup de 6è B de l’escola Ernest Lluch, grup que s’ha constituït per primera vegada aquest curs, amb alumnat nouvingut a l’escola. La Martina, tallerista, va ser l’encarregada de dinamitzar una sessió introductòria per tal de donar a conèixer aspectes significatius del que van realitzar els i les companyes de 6è A el curs anterior.

Per apropar l’alumnat a la tasca realitzada per Akwaba, la Martina va presentar breument l’entitat i tot seguit a través d’un joc de coneixença, interpretaven la imatge de la campanya i els elements que la configuren, que simulen diferents fils entrellaçats. Aquesta interpretació facilita la reflexió sobre les relacions i la sostenibilitat social, així com introduir els tipus de relacions i la interculturalitat crítica. Posteriorment, van escoltar els podcast realitzats pels seus companys de 6è A el curs passat.

Després, a través de la dinàmica “qui proveeix les cures?”, vam reflexionar sobre la importància de reconèixer-nos com a éssers interdependents i ecodependents, conceptes sobre els quals aprofundir al llarg dels següents mòduls.

Hem gaudit d’una participació activa de part de l’alumnat que esperem que ens acompanyi a la resta de sessions a realitzar. Moltes gràcies!

La Campanya

COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món és una campanya d’educació per a la justícia global impulsada per la Fundació Akwaba.