ApS

Primeres sessions formatives amb el professorat i mestres

El 15 de novembre del 2022 vam iniciar les sessions formatives de la campanya COMunitats amb el professorat de l’Escola Ernest Lluch a l’Hospitalet de Llobregat i posteriorment amb els altres centres de l’Hospitalet, Tarragona i Barcelona. Cada formació té la durada d’una hora i mitja i encara que són sessions breus pel límit de temps, aquestes esdevenen intenses i amb una molt bona participació. Les mestres i professorat coneixen recursos educatius de l’educació popular que les apropen a la interculturalitat crítica des de la vivencialitat i la reflexió compartida.

L’objectiu d’aquesta formació és introduir la campanya al professorat i proporcionar material i eines educatives per tal que puguin apropar-se a conceptes bàsics de la interculturalitat crítica, la no discriminació i la valoració de les diferències per replicar-les a l’aula. Les dinàmiques desenvolupades incorporaven la música, el moviment i tècniques de l’educació popular i el teatre de les oprimides per fomentar el debat i la reflexió sobre com establim vincles i com són les relacions que teixim.

Formació del professorat a
l’Escola Mare de Dé de Montserrat. 12/12/22
Formació de mestres a l’escola Torrent d’en Melis. 18/01/23

A partir d’aquest tipus d’activitats, el professorat i mestres tenien l’oportunitat de reflexionar sobre el tipus de relacions que mantenim a partir de les emocions i sentiments sorgits durant la sessió. La reposta per part seva ha sigut positiva i han participat activament i amb bon ànim en tot moment, gaudint de les mateixes dinàmiques que realitzen les educadores amb els infants i adolescents a l’aula.

Destaquem l’energia i el bon ambient d’aquestes sessions, on el professorat ha participat de manera activa i gaudint de les activitats proposades juntament amb un debat i reflexió conjunta al finalitzar la sessió.

Finalitzem agraïnt la bona resposta i la implicació activa per part de totes les participants.

Moltes gràcies!

Ens trobem amb el professorat per començar la campanya COMunitats

El 29 de setembre vam iniciar la tanda de reunions amb el professorat dels centres educatius amb els que treballarem durant la campanya ‘COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món’. Hem pogut comptar amb la participació dels caps d’estudis i el professorat corresponents per abastar els aspectes més tècnics i organitzatius de la posada en marxa de les sessions.

La primera reunió la vam realitzar amb l’Institut Santa Eulàlia el dia 29 de setembre i es va desenvolupar amb la presència de la directora del centre i les professores de les optatives de 3r i 4t, Ciutat, centre i sostenibilitat, on s’insereixen les sessions de la campanya.

Reunió de preparació amb el professorat de l’Institut Santa Eulàlia i Akwaba. 29/09/22

El 5 d’octubre es dugué a terme la reunió amb el professorat de l’Escola Cèsar August de Tarragona i vam comptar amb les tutores de 6è, el cap d’estudis del centre i amb una de les talleristes, la Viviana. Les sessions de la campanya s’insereixen a la matèria de Valors. El cap d’estudis va ressaltar la importància que hi hagi un relat seqüencial del contingut de les sessions perquè l’alumnat pugui donar-li sentit i els sigui més comprensible.

Reunió de preparació amb el professorat de l’Escola Cèsar August i Akwaba. 05/10/22

La reunió amb l’Escola Ernest Lluch va donar lloc el 6 d’octubre amb la tutora de 5è de primària, el cap d’estudis i la tallerista encarregada, l’Iris. Uns dies després, el 3 de novembre, la Nines i Núria, coordinadores del projecte, juntament amb l’Andrea, educadora, van reallitzar una segona reunió amb el cap d’estudis amb l’objectiu que ens pogués proporcionar aspectes i eines clau en matèria d’avaluació per competències. En aquest centre, les sessions s’insereixen a la matèria de Medi i valors.

Reunió de preparació amb el professorat de l’Escola Ernest Lluch. 06/10/22
Segona reunió de preparació amb el professorat de l’Escola Ernest Lluch. 03/11/22

Moltes gràcies!

La Campanya

COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món és una campanya d’educació per a la justícia global impulsada per la Fundació Akwaba.