Primeres sessions formatives amb el professorat i mestres

El 15 de novembre del 2022 vam iniciar les sessions formatives de la campanya COMunitats amb el professorat de l’Escola Ernest Lluch a l’Hospitalet de Llobregat i posteriorment amb els altres centres de l’Hospitalet, Tarragona i Barcelona. Cada formació té la durada d’una hora i mitja i encara que són sessions breus pel límit de temps, aquestes esdevenen intenses i amb una molt bona participació. Les mestres i professorat coneixen recursos educatius de l’educació popular que les apropen a la interculturalitat crítica des de la vivencialitat i la reflexió compartida.

L’objectiu d’aquesta formació és introduir la campanya al professorat i proporcionar material i eines educatives per tal que puguin apropar-se a conceptes bàsics de la interculturalitat crítica, la no discriminació i la valoració de les diferències per replicar-les a l’aula. Les dinàmiques desenvolupades incorporaven la música, el moviment i tècniques de l’educació popular i el teatre de les oprimides per fomentar el debat i la reflexió sobre com establim vincles i com són les relacions que teixim.

Formació del professorat a
l’Escola Mare de Dé de Montserrat. 12/12/22
Formació de mestres a l’escola Torrent d’en Melis. 18/01/23

A partir d’aquest tipus d’activitats, el professorat i mestres tenien l’oportunitat de reflexionar sobre el tipus de relacions que mantenim a partir de les emocions i sentiments sorgits durant la sessió. La reposta per part seva ha sigut positiva i han participat activament i amb bon ànim en tot moment, gaudint de les mateixes dinàmiques que realitzen les educadores amb els infants i adolescents a l’aula.

Destaquem l’energia i el bon ambient d’aquestes sessions, on el professorat ha participat de manera activa i gaudint de les activitats proposades juntament amb un debat i reflexió conjunta al finalitzar la sessió.

Finalitzem agraïnt la bona resposta i la implicació activa per part de totes les participants.

Moltes gràcies!

La Campanya

COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món és una campanya d’educació per a la justícia global impulsada per la Fundació Akwaba.