guía pedagògica

Presentem una guia pedagògica per enfortir les COMunitats educatives des d’un enfocament d’interculturalitat crítica i de sostenibilitat econòmica i social.

Des de la Fundació Akwaba, amb motiu del dia Mundial de la Diversitat Cultural per al diàleg i el desenvolupament,  us presentem la guia pedagògica de la segona fase del projecte COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món, un material de suport a educadores, mestres i professorat i alumnat de 10 a 17 anys, per incloure continguts i pràctiques pròpies de l’educació per a la justícia global que desenvolupa especialment la competència social i ciutadana i el vector 6 del nou currículum.

Aquesta segona fase manté la metodologia d’Investigació Acció Participació i d’aprenentatge-servei, fomentant que l’alumnat comprengui les causes estructurals de vulneracions del dret a la no discriminació i al desenvolupament sostenible des d’una visió de justícia global.  Volem incentivar la reflexió per contribuir  a la transformació dels centres educatius, els barris i el món amb una mirada d’interculturalitat crítica.

En aquesta fase de formació, recerca i incidència, destaquem la descoberta d’experiències feministes i antiracistes d’ESS del món i de l’entorn local i la mobilització i incidència social amb propostes d’artivisme  i de comunicació transformadora.

La guia consta d’un marc conceptual, 5 mòduls formatius adaptats per a primària i secundària, i espais de reflexió per a l’alumnat i el professorat. Ens continuen acompanyant  La Tregua – Art i transformació social i COMSOC-Comunicació Social.

Volem agrair la participació dels centres en aquesta fase del projecte, amb els quals hem implementat aquestes formacions que ara us podem compartir: Escola Ernest Lluch i Institut Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat; Escola Cèsar August de Tarragona; Escola especial Mare de Déu de Montserrat, Institut Escola Arts i Institut Montjuïc de Barcelona.

També volem agrair les col·laboracions amb les entitats que ens han permès conèixer experiències antiracistes i d’economia social i solidària: la Suculenta, Altaveu Jove i AMRA a l’Hospitalet de Llobregat; la Teulada i la llibreria El Soterrani a Tarragona i Abarka i el Bloc 4 a Barcelona. Per últim, agraïm el suport en el present projecte dels ajuntaments d’aquestes tres ciutats i a l’ACCD.

Cliqueu la imatge següent per descarregar la versió en PDF de la segona guia pedagògica del projecte COMunitats:

Tot el contingut i les propostes de la guia pedagògica es poden adaptar a les necessitats del grup-classe. Podeu trobar més informació de la campanya i altres materials educatius relacionats a: https://comunitats.fundacioakwaba.cat/

Moltes gràcies!

La Campanya

COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món és una campanya d’educació per a la justícia global impulsada per la Fundació Akwaba.